O Fundacji


Celem Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest wsparcie rozwoju kadry naukowej UKSW, a także wszelkich inicjatyw, które stanowią o umacnianiu pozycji Uniwersytetu.

W szczególności Fundacja Rozwoju UKSW wspiera przedsięwzięcia związane z aktywnością badawczo-naukową, rozwojem infrastruktury UKSW, organizacją seminariów i konferencji oraz wydarzeń o charakterze kulturalnym. Ponadto Fundacja wspiera wydarzenia promujące działalność Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.


Zarząd


ks. dr Zenon Hanas
PREZES FUNDACJI

ks. dr Zenon Hanas

ZARZĄD FUNDACJI

prof. dr hab. Marek Michalski
prorektor ds. finansowych UKSW

Małgorzata Jendryczka

Małgorzata Wojtczak-Wałachowska

Anna Kołcz


Fundatorzy


 • ks. dr hab. Maciej Bała, prof. UKSW
 • Karolina Błaszczyk
 • Dariusz Chustecki
 • prof. dr hab. Jerzy Cytowski
 • ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski
 • ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński
 • dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW
 • Anna Górka
 • dr hab. Grażyna Gromadzka, prof. UKSW
 • ks. dr Zenon Hanas
 • Mateusz Izydorek vel Zydorek
 • dr hab. Dorota Kielak, prof. UKSW
 • ks. prof. dr hab. Wiesław Kiwior
 • Marek Konieczny
 • Anna Kołcz
 • Małgorzata Kozłowska
 • ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło
 • prof. dr hab. Anna Latawiec
 • dr hab. Katarzyna Materska, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Andrzej Najda, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. UKSW
 • Kaja Niewiadomska
 • ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski
 • prof. dr hab. Kazimierz Pawłowski
 • dr hab. Jerzy Romanowski, prof. UKSW
 • Maciej Sawczuk
 • Łukasz Słończewski
 • Elżbieta Sobczak
 • prof. dr hab. Jerzy Stochmiałek
 • dr Aleksandra Syryt
 • Mariusz Wielec
 • prof. dr hab. Magdalena Załuska-Kotur

Statut

Statut Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


Wsparcie


Wesprzyj Fundację Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i miej wpływ na rozwój naukowy młodych pracowników, rozwój infrastruktury oraz działalności badawczej Uniwersytetu.

Darowizny mogą być przekazywane na cele statutowe Fundacji.
Z tytułu darowizny przysługuje odliczenie od podstawy opodatkowania:

 • w wysokości do 10 % w przypadku osób prawnych
 • w wysokości do 6 % w przypadku osób fizycznych

Numer rachunku bankowego: BZWBK, 4 ODDZIAŁ W WARSZAWIE:
21 1090 1056 0000 0001 3484 9940